Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc gia cầm

Công ty Môi Trường Hoàng Minh chuyên tư vấn thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc gia cầm cho các công ty xí nghiệp với giá tốt nhất, thiết kế hiện đại, tiết kiệm chi phí vận hành bảo trì và tiết kiệm diện tích.

Tổng quan về nước thải giết mổ

Nước thải giết mổ thường bao gồm 2 nguồn thải chính: Nguồn thải từ quá trình vệ sinh chuồng trại lưu trú của gia súc gia cầm và Nguồn thải từ quá trình giết mổ. Tính chất nước thải của 2 loại nguồn thải này cũng khác nhau. Có thể tham khảo theo bảng sau:

STT Chỉ tiêu kiểm tra Đơn vị Giá trị
1 pH 6-8
2 TSS (chất lơ lửng) mg/l 3000-4000
3 BOD5 mg/l 300-3500
4 COD mg/l 4000-4500
5 TN mg/l 100-200
6 TP mg/l 50-100
7 Coliform MNP/100ml 12.106

Nước thải quá trình vệ sinh chuông trại

STT Chỉ tiêu kiểm tra Đơn vị Giá trị
1 pH 6-8
2 TSS (chất lơ lửng) mg/l 150-200
3 BOD5 mg/l 1000-1500
4 COD mg/l 1500-2500
5 TN mg/l 100-200
6 TP mg/l 100-150
7 Dầu mỡ mg/l 50-100
8 Coliform MNP/100ml 105 – 106
STT Chỉ tiêu kiểm tra Đơn vị Giá trị
1 pH 6-8
2 TSS (chất lơ lửng) mg/l 150-200
3 BOD5 mg/l 1000-1500
4 COD mg/l 1500-2500
5 TN mg/l 100-200
6 TP mg/l 100-150
7 Dầu mỡ mg/l 50-100
8 Coliform MNP/100ml 105 – 106

Nước thải quá trình giết mổ

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải giết mổ gia súc

Sơ đồ công nghệ

Thuyết minh sơ đồ công nghệ xử lý

Bể đánh tan phân

Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh chuồng trại chứa chủ yếu là phân gia súc được dẫn qua song chắn rác trước khi vào bể đánh tan phân. Mục tiêu của quá trình nhằm làm phân tơi ra, tạo điều kiện cho quá trình phân hủy sinh khí ở giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, bể này là nơi hòa trộn nước và phân với tỉ lệ phù hợp trước khi qua hầm biogas.

Hầm ủ biogas

Hỗn hợp nước + phân chảy sang hầm biogas. Tại đây, các vi sinh vật kỵ khí ở dạng lơ lửng sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải thành các chất vô cơ dạng đơn giản và khí CO2, CH4, H2S…. với tỷ lệ theo bảng sau:

Bảng thành phần khí trong hỗn hợp khí Biogas

Loại khí Thành phần khí
CH4 55-65%
CO2 35-45%
N2 0-3%
H2 0-1%
H2S 0-1%

Đây là phương pháp xử lý kỵ khí khá đơn giản, thấy ở hầu hết các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại, kể cả quy mô hộ gia đình. Ưu điểm của bể Biogas là có thể sản xuất được nguồn năng lượng khí sinh học để thay thế được một phần các nguồn năng lượng khác.

Trong bể Biogas các chất hữu cơ được phân hủy một phần, do đó sau Biogas nước thải có hàm lượng chất hữu cơ thấp và ít mùi hơn.

Bể điều hòa

Nước thải cùng với nước thải sinh ra từ quá trình giết mổ sau khi qua song chắn rác để loại bỏ lông, da, những mảng mỡ…chảy vào bể điều hòa.

Bể có chức năng chính như sau:

  • Điều hòa lưu lượng, giảm nhiệt độ nước thải, ổn định nồng độ các chất gây ô nhiễm có trong nước thải, tránh gây sốc tải cho các công trình xử lý phía sau (do chế độ xả nước không ổn định).
  • Giảm thể tích của các công trình xử lý phía sau, từ đó giảm chi phí đầu tư.
  • Đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động ổn định;

Bể thiếu khí

Nước thải từ bể điều hòa cùng với dòng nước tuần hoàn từ bể hiếu khí sang  sẽ hòa trộn tại bể thiếu khí.

Dòng tuần hoàn từ bể hiếu khí chứa hàm lượng nitrit (NO2), nitrat (NO3) cao đưa sang bể thiếu khí. Tại đây, các vi khuẩn dị dưỡng tùy tiện còn gọi là vi khuẩn khử nitrat khử nitrat thành khí N2.

Các vi khuẩn dị dưỡng cần nguồn carbon như là nguồn thức ăn để sinh trưởng và phát triển. Vi khuẩn khử nitrat sử dụng nguồn oxy từ các phân tử nitrat cho hoạt động của mình. Quá trình thiếu khí khử nitrat diễn ra hiệu quả khi DO thấp hơn 0,5mg/l, lý tưởng hơn cả là DO thấp hơn 0,2mg/l. Khi đó vi khuẩn bẻ gãy liên kết trong ion nitrat để lấy oxy. Kết quả là nitrat bị khử thành N2O và cuối cùng là N2, sản phẩm cuối cùng thân thiện với môi trường.

Quá trình khử nitrat thể hiện qua phương trình sau:

Bể sinh học hiếu khí

Quá trình sinh học hiếu khí đã được chứng minh rất hiệu quả trong các hệ thống XLNT có chứa nhiều chất hữu cơ. Đây là quy trình đã được cải tiến các thông số thiết kế, vận hành để đem lại hiệu quả xử lý cao và chi phí đầu tư, vận hành thấp.

Dưới sự cung cấp oxy không khí từ hệ thống máy thổi khí, các vi sinh hiếu khí sẽ sinh trưởng và phát triển sinh khối nhờ vào quá trình tiêu thụ các chất hữu cơ ô nhiễm. Cụ thể quá trình như sau:

Không khí được đưa vào bằng máy thổi khí, lượng oxy hòa tan trong nước thải luôn được duy trì trong khoảng 2 – 4 mg/L nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cho sinh vật sống tiêu thụ chất hữu cơ trong nước thải. Tại đây các chất hữu cơ ô nhiễm được vi sinh vật sử dụng làm nguồn thức ăn để tạo nên tế bào mới. Sản phẩm của quá trình này chủ yếu là CO2, H2O và sinh khối vi sinh vật. Trong quá trình phân hủy chất hữu cơ, vi sinh vật cũng tiêu tốn một lượng nhỏ Nito và Photpho. Do đó, hỗn hợp NPK cũng được bơm vào tại đây để cung cấp cơ chất cho vi sinh phát triển.

Bể sinh học hiếu khí

Bể lắng

Hỗn hợp nước + bông bùn sinh học từ bể hiếu khí chảy sang bể lắng. Tại đây, bùn sinh học sẽ được lắng lại tại đây còn nước tiếp tục chảy qua máng thu nước sang bể trung gian. Phần bùn tại bể lắng sẽ được chia thành hai dòng như sau:

  • Dòng tuần hoàn trở lại bể sinh học để duy trì nồng độ sinh khối giúp quá trình khử BOD đạt hiệu quả cao.
  • Dòng bùn dư sẽ đưa về sân phơi bùn để tiếp tục xử lý.

Ao nuôi cá V-108

Nước sau xử lý sinh học + lắng đã loại hầu hết các chất hữu cơ ô nhiễm sẽ chảy sang ao hoàn thiện. Trong hồ sẵn có nhiều loại vi khuẩn, tảo và các loài thực vật nước như bèo sẽ góp phần ổn định nước thải sạch.

Nước sau xử lý đạt yêu cầu của chủ đầu tư.

Sân phơi bùn

Lượng bùn sinh ra ở bể lắng cặn và bể lắng sinh học được đưa về sân phơi bùn. Tại đây bùn được tách nước. Nước tách từ bùn được dẫn về bể điều hòa để xử lý lại, phần bùn khô sẽ được thu gom để chôn lấp hoặc tái sử dụng làm phân bón.

Hệ thống XLNT giết mổ tại công ty CP TM Mộc Hóa

Đang thi công hệ thống XLNT giết mổ của Cty Ba Huân

Hệ thống XLNT giết mổ tại Công ty Ba Huân

Ưu điểm công nghệ xử lý

– Hiệu suất xử lý các chỉ tiêu BOD, COD, SS cao

– Đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra

– Chi phí vận hành thấp chủ yếu bằng phương pháp sinh học, dễ vận hành (có thể đào tạo những người chưa có chuyên môn về XLNT vận hành hệ thống).

Công ty chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về công nghệ xử lý nước thải giết mổ để quý khách tham khảo, nếu quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0915612122 để được tư vấn tận nơi và thiết kế miễn phí.

Xem thêm:

Thiết kế thi công hệ thống xử nước lý thải xi mạ

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng giá thể lưu động MBBR