Lập hồ sơ đăng ký môi trường ở TpHCM Long An Tây Ninh Bình Dương

Công ty Môi Trường Hoàng Minh nhận tư vấn lập hồ sơ thủ tục đăng ký môi trường cho tất cả các doanh nghiệp tại TpHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu,… với giá tốt nhất cạnh tranh.

 Vậy hồ sơ thủ tục về đăng ký môi trường là gì?

Căn cứ theo Khoản 9 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực ngày 01/01/2022) đã giải thích khái niệm này như sau: “Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở)”.

Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm

 • Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
 • Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, sản xuất, quy mô,… cơ quan Nhà nước sẽ quy định các đối tượng cần thực hiện hồ sơ đăng ký hay được miễn giấy đăng ký.

Đối tượng miễn đăng ký bảo vệ môi trường

Khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường quy định đối tượng miễn đăng ký bao gồm:

 • Dự án an ninh, quốc phòng thuộc bí mật nhà nước.
 • Dự án đầu tư, hay cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đi vào vận hành không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh với khối lượng nhỏ, được xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định bởi chính quyền địa phương.
 • Đối tượng khác

Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn những quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 • Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại;
 •  Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình; sản xuất phim điện ảnh, phim video; hoạt động truyền hình, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc;
 • Thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định;
 • Thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng có diện tích xây dựng dưới 200 m2;
 • Dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200 m2
 • Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình;
 • Photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử;
 •  Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình;
 • Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 01 ha;
 • Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình;
 •  Dự án, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa có lưu lượng nước thải dưới 10.000 m3/ngày đêm

Lập hồ sơ đăng ký môi trường

Các đối tượng miễn đăng ký bảo vệ môi trường

 • Dự án đầu tư, cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

+  Doang nghiệp không phát sinh khí thải phải xử lý;

+ Không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nước thải nhưng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường;

+ Không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động.

Hồ sơ thủ tục đăng ký môi trường gồm

 • Thông tin chung về dự án.
 • Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công nghệ và nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có).
 • Loại chất thải và khối lượng chất thải phát sinh khi vận hành.
 • Phương án quản lý, thu gom và xử lý chất thải theo quy định.
 • Cam kết sẽ thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Thời điểm chủ các dự án, cơ sở nên đăng ký môi trường

Để đăng ký, dự án có phát sinh chất thải cần nằm trong đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và phải đăng ký trước khi vận hành chính thức.

Nếu dự án đầu tư không thuộc nhóm đối tượng I, II và III cần đánh giá tác động môi trường và phải thực hiện đăng ký trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (nếu cần phải có giấy phép xây dựng theo quy định) hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường (đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định).

Đối với cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ,… hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thì thời gian làm hồ sơ là 24 tháng kể từ ngày 01/01/2022 (hạn chót 01/01/2024) theo quy định về đăng ký môi trường.

Trách nhiệm của đơn vị cấp giấy đăng ký môi trường

Cơ quan cấp giấy phép môi trường có những trách nhiệm về nội dung, quản lý, lưu giữ hồ sơ, dữ liệu về giấy phép môi trường và các điểm được quy định tại Điều 48 dưới đây:

 • Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, cấp giấy phép môi trường Long An. Cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở. Chịu trách nhiệm về nội dung của giấy phép môi trường. Quản lý, lưu giữ dữ liệu, hồ sơ về giấy phép môi trường; đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc thực tế có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và thu hồi giấy phép môi trường.
 • Công khai trên cổng thông tin điện tử giấy phép môi trường. Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Lập hồ sơ đăng ký môi trường

Hồ sơ đăng ký môi trường

 • Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đối với dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh. Dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với nội dung quy định. Hướng dẫn chủ dự án đầu tư vận hành thử nghiệm công trình XLCT và khắc phục ô nhiễm. Sự cố môi trường (nếu có) trong quá trình thử nghiệm.
 • Cơ quan cấp giấy phép vận hành, cập nhật, tích hợp dữ liệu. Về giấy xác nhận đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường. Việc đánh giá tác động môi trường, chia sẻ thông tin, số liệu, dữ liệu về giấy phép môi trường. Được thực hiện liên thông, trực tuyến trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thành phần hồ sơ Đăng ký môi trường

– Một (01) văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở. Theo quy định tại Mẫu số 47, phụ lục II ban hành kèm Thông tư 02/2022/TT-BTNMT;

– Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM. (Trường hợp dự án đầu tư đã có BC ĐTM đã được phê duyệt theo quy định).

Hiện tại thủ tục đăng ký môi trường vẫn đang được điều chỉnh và cập nhật. Do đó vẫn chưa có nhiều thông tin hướng dẫn chi tiết đến doanh nghiệp. Nếu cá nhân hay tổ chức có nhu cầu tư vấn các dịch vụ bảo vệ môi trường. Hãy liên hệ với chúng tôiqua hotline để được hỗ trợ. Tư vấn chi tiết, phù hợp với loại hình của doanh nghiệp.