Tư vấn lập báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường được công ty Môi trường Hoàng Minh lập hồ sơ với giá rẻ, thời gian hoàn thành nhanh, đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình chuyên nghiệp.

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Thực hiện theo quy định của pháp luật để được hoạt động doanh nghiệp. Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Hồ sơ môi trường này chỉ lập một lần trước khi tiến hành triển khai dự án và đi vào hoạt động sản xuất.

Căn cứ pháp lý

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường.

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường

Quy trình thực hiện

Khảo sát, thu thập số liệu thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;

Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải tại nguồn, khí thải xung quanh, chất thải rắn, tiếng ồn và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường cho dự án.

Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng sau trình nộp

Nhận giấy phê duyệt từ cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ giấy tờ cần thiết

a. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tưa. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư

b. Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

c. Chủ trương cho phép thực hiện dự án/giấy thỏa thuận địa điểm

d. Bản vẽ mặt bằng tổng thể phân khu chức năng nhà xưởng

e. Bản vẽ cấp thoát nước tổng thể

f. Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải (nếu có)

g. Cuốn báo cáo đầu tư/báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật/phương án sản xuất kinh doanh (nếu có).

Các trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Trường hợp phải lập kế hoạch BVMT

Căn cứ nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này.

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 phải đăng ký kế hoạch BVMT tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

– Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch BVMT được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

Trường hợp không phải lập kế hoạch BVMT

– Danh mục 12 đối tượng không phải lập kế hoạch:

1. Đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; cung cấp thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

2. Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng.

5. Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200 m2.

6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.

9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.

10. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.

11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn.

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

– Các chủ dự án, đầu tư nằm trong danh sách đã lập đánh giá tác động môi trường hoặc đã phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM không nằm trong mục này.

Trường hợp đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường

– Doanh nghiệp đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường phải lập và đăng ký lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:

+ Không triển khai thực hiện trong thời gian đã cam kết

+ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

+ Thay đổi quy mô, quy trình sản xuất.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường khác và thiết kế thi công vận hành bảo trì sửa chữa hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải,…

Nếu quý khách có nhu cầu lập hồ sơ pháp lý môi trường vui lòng liên hệ hotline 0915612122 để được tư vấn miễn phí.