Lập báo cáo giấy phép môi trường tại Long An năm 2024

Lập báo cáo giấy phép môi trường tại Long An năm 2024

Các doanh nghiệp đang cần làm các thủ tục xin giấy phép môi trường tại Long An, đăng ký môi trường hãy liên hệ đến công ty môi trường Hoàng Minh để được tư vấn hỗ trợ vấn đề này ngay nhé.

 1. Giấy phép môi trường là gì?

Là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, nhầm xác định các chỉ tiêu về môi trường theo luật môi trường. Giấy phép môi trường còn là công cụ cho phép cơ quan nhà nước kiểm soát, điều chỉnh tải lượng chất thải nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ chất lượng môi trường.

 1. Quy định mới nhất về giấy phép môi trường tại Long An năm 2024 hiện nay

Luật môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, đã gộp 7 loại hồ sơ môi trường thành một loại hồ sơ gọi là “ Giấy phép môi trường”. Như vậy sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt nhiều chi phó, các thủ tục hành chính, các chi phí quản lý về môi trường. Giúp cho nhà nước dễ dàng quản lý doanh nghiệp hơn.

Các loại hồ sơ được gộp chung vào giấy phép môi trường tại Long An năm 2024

 • Giấy phép xả thải nước thải vào nguồn nước
 • Giấy phép xả thải khí thải
 • Sổ chủ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
 • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
 • Tư vấn giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhận phế liệu là nguyên liệu sản xuất
 • GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THAY THẾ CHO 7 LOẠI GIẤY TỜ TRÊN
 1. Đối tượng nào phải lập giấy phép môi trường tại Long an

Theo điều 39, luật BVMT năm 2020, các nhóm đối tượng sau phải lập giấy phép môi trường

 • Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao
 • Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường
 • Cuối cùng dự án đầu tư ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường
 1. Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường tại Long An

Theo khoản 1, điều 43, luật BVMT 2020 thủ tục xin cấp GPMT gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp GPMT, theo phụ lục XIII, nghị định 08
 • Báo cáo đề xuất cấp GPMT
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của chủ đầu tư dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh
 1. Thời hạn của giấy phép môi trường tại Long An

Theo khoản 4, điều 40 luật BVMT năm 2020, thời hạn của GPMT được quy định như sau:

 • Thời hạn 7 năm đối với dự án thuộc nhóm I
 • Thời hạn 7 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành về tiêu chí môi trường như dự án đầu tư nhóm I
 • 10 năm đối với các đối tượng còn lại.