Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Công ty Môi trường Hoàng Minh chuyên tư vấn lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các nhà máy xí nghiệp ở Tp HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, … với giá cạnh tranh, thời gian hoàn thành đúng thời hạn, thủ tục đơn giản nhanh gọn, hỗ trợ tư vấn pháp lý về tất cả hồ sơ môi trường miễn phí.

Căn cứ pháp lý

Dựa vào thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại để lập hồ sơ cho chủ nguồn thải.

Tại sao cần phải lập sổ chủ nguồn thải?

Vậy sổ chủ nguồn thải là gì? 

Sổ chủ nguồn thải là để tiện cho việc quản lý và kiểm soát chất thải, để đưa ra những biện pháp xử lý CTR, đây là hồ sơ quan trọng và cần thiết cho doanh nghiệp có phát sinh nhiều lượng chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường.

Doanh nghiệp nào phải đăng ký sổ chủ?

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ có hoạt động phát sinh rác thải phải đăng ký hồ sơ này với Sở Tài nguyên và Môi trường của Tỉnh đó nơi có cơ sở phát sinh.

Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp sổ mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:

Doanh nghiệp phát sinh có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;

Chủ nguồn thải thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);

Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Lập sổ chủ nguồn thải 

Thời hạn lập báo cáo quản lý CTNH

Báo cáo quản lý CTNH định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (C) ban hành kèm theo Thông  số 36/2015/TT-BTNMT (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm) trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày cuối của kỳ báo cáo tương ứng, bao gồm cả nội dung về việc thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Báo cáo đột xuất về quản lý CTNH theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ chủ nguồn thải CTNH:

– Đơn đăng ký theo mẫu quy định của thông tư.

– Một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;

– Bản sao phê duyệt đánh giá tác động môi trường / Đề án bảo vệ môi trường / Kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Hình ảnh kho chứ chất thải có dán nhãn và mã CTNH đầy đủ.

Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định.

Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH

– Công ty tư vấn khảo sát và lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ, phải nộp 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi phát sinh chất thải Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và nhận hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải để hoàn thiện hồ sơ;

Chủ nguồn thải sau khi nộp hồ sơ đăng ký theo quy định được coi là hoàn thành trách nhiệm đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường khi có văn bản tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm (trường hợp gửi qua bưu điện), trừ trường hợp có thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Văn bản tiếp nhận hoặc giấy xác nhận nêu tại Điểm này có giá trị pháp lý tạm thời để thay thế Sổ đăng ký chủ nguồn thải trong thời gian thực hiện thủ tục cấp Sổ.

– Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉnh sửa và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

Công ty chúng tôi đã hướng dẫn sơ bộ về hồ sơ môi trường để quý khách tham khảo, nếu quý khách nào cần biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline 0915612122 để được tư vấn miễn phí.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn tư vấn thêm các dịch vụ khác như đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án chi tiết đơn giản, giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, hồ sơ an toàn lao động,…

Xem thêm: