Lập báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM

Công ty Môi Trường Hoàng Minh với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường và hoàn thành ĐTM. Để hiểu rõ hơn về hồ sơ môi trường này xin mời quý khách tham khảo nội dung dưới đây. Nếu có thắc mắc gì hoặc cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0915612122 để được tư vấn tận nơi miễn phí.

Khi các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã được phê duyệt ĐTM thì sau khi đi hoàn thành xong các công trình xử lý và đã tiến hành các biện pháp bảo vệ môi trường như đã được cam kết trong báo cáo trước đó, tiếp theo doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất thì bắt buộc phải lập thêm Báo cáo hoàn thành ĐTM để nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định phê duyệt và xác nhận một lần nữa mới được phép đi vào hoạt động sản xuất.

Căn cứ pháp lý

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/02/2015, của Chính phủ,…

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 29/05/2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược,…

Đối tượng cần lập báo cáo

– Các công ty, cơ sở, xí nghiệp có hoạt động thực hiện dự án mới và đã hoàn thành dự án chưa đi vào hoạt đông sản xuất thì cần lập hồ sơ này

– Các hoạt động nâng cấp, mở rộng và chuyển đổi quy mô công nghệ sản xuất

– Là đối tượng đã quy định tại các phụ lục thuộc nghị định 18/2015/NĐ-CP thì cần thực hiện hồ sơ này Lưu ý khi các doanh nghiệp đã thực hiện xong dự án này rồi mới lập hồ sơ này để phê duyệt lần nữa.

Vì sao phải lập báo cáo hoàn thành ĐTM ?

Lập hồ sơ này để đáp ứng được các vấn đề sau:

– Thực hiện chính sách phát triển KT-XH bền vững không làm ảnh hưởng đến môi trường.

– Tạo nên hệ thống xã hội phát triển bền vững lâu dài với KT-XH và môi trường.

Để hoàn tất thủ tục pháp lý sau khi đã thực hiện hồ sơ ĐTM.

Điều kiện và hồ sơ cần thiết để doanh nghiệp lập báo cáo hoàn thành ĐTM

Để được xác nhận khi kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo ĐTM/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

– Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo đạt đúng quy chuẩn hiện hành.

Hồ sơ cần thiết:

– Bản chính Công văn đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.

– Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc tương đương.

– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường

Quy trình thực hiện

– Khảo sát thực tế, thu thập số liệu môi trường, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;

– Lập báo cáo

Phần mở đầu

Chương 1 – Mô tả dự án

Chương 2 – Điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế xã hội

Chương 3 – Đánh giá tác động môi trường

Chương 4 – Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

Chương 5 – Chương trình quản lý môi trường

Chương 6 – Tham vấn ý kiến cộng đồng

Phần kết luận – kiến nghị – cam kết

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải

– Nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường

– Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt hồ sơ.

Cơ quan phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM

Nộp tại cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt

– Chi cục – sở tài nguyên môi trường đối với các báo cáo hoàn thành ĐTM hoặc hồ sơ ĐTM bổ sung thuộc cấp sở quy định tại nghị định 18/2015/NĐ-CP và luật bảo vệ môi trường 2014

– Bộ tài nguyên môi trường đối với trường hợp không nộp cấp sở

Ngoài ra công ty chúng tôi còn tư vấn môi trường khác như: kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm,… và thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp.

Nếu quý khách có nhu cầu lập hồ sơ này vui lòng liên hệ hotline 0915612122 để được tư vấn miễn phí.