Đo kiểm môi trường lao động

Đo kiểm môi trường lao động là gì? Đo kiểm môi trường lao động hay quan trắc môi trường lao động là việc thực hiện các phép đo, lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện, đánh giá các yếu tố có hại có vượt quá chỉ tiêu cho phép hay không. Việc làm này nhằm […]

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 25:2009/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN

QCVN 25: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN National Technical Regulation on Wastewater of the Solid Waste Landfill Sites Lời nói đầu QCVN 25: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, […]

QCVN 60-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CÒN NHIÊN LIỆU

 QCVN 60–MT:2015/BTNMT về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sản xuất cồn nhiên liệu khi xả vào nguồn tiếp nhận. Nội dung của quy chuẩn như sau: QCVN 60-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CÒN NHIÊN […]

QCVN 02: 2009/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT

Quy chuẩn mới nhất của Bộ y tế về chất lượng nguồn nước sinh hoạt chung (nguồn nước giếng, nước máy, nước mưa, nước sông). Nước sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm (sau đây […]

THÔNG TƯ 59/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Dưới đây là nội dung của Thông tư 59/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại được Bộ Tài chính ban hành ngày 13/06/2017 như sau: BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án nhà hàng khách sạn

Công ty Hoàng Minh địa chỉ uy tín hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, Công ty môi Hoàng Minh  chuyên lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án nhà hàng, khách sạn trước khi đi vào hoạt động. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0915 612 […]

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án nhà máy sản xuất thép

Công ty môi trường Hoàng Minh chuyên lập hồ sơ tư vấn môi trường về lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án nhà máy sản xuất thép với chi phí rẻ, thủ tục hồ sơ đơn giản theo đúng quy định pháp luật, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn miễn phí. Mọi […]

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án siêu thị

công ty môi trường Hoàng Minh chuyên tư vấn lập hồ sơ môi trường cho các Doanh nghiệp trong đó có lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án siêu thị, với chi phí họp lý, chất lượng dịch vụ tốt, hỗ trợ tư vấn miễn phí tối đa. Mọi chi […]

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt mới nhất

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt   Hiện nay việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho các tòa nhà, chung cư, khu dân cư khi đi vào hoạt động là vấn đề quan trọng hàng đầu, bởi ngày nay tốc độ đô thị hóa nước ta diễn ra […]

Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải khách sạn

Môi trường Hoàng Minh là một trong những công ty môi trường uy tín – chất lượng tại TP HCM, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải khách sạn cho các Doanh nghiệp trên toàn quốc. Với kinh nghiệm trong nhiều năm qua chúng tôi tự hào cam […]