Quy trình xử lý chất thải rắn y tế

Ngày nay có nhiều cách xử lý chất thải rắn y tế,  việc lựa chọn đúng cách thức xử lý chất thải đem lại nhiều lợi ích cho bệnh viện, giúp xử lý hiệu quả rác thải theo cách tiết kiệm nhất. Hiểu được điều đó nhằm  góp phần chung tay bảo vệ sức khỏe cộng […]

Xử lý rác thải bệnh viện

Công ty môi trường Hoàng Minh tiếp nhận thu gom vận chuyển xử lý rác thải bệnh viện với mục đích bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của chất thải nguy hại y tế đến môi trường và đảm bảo sức khỏe của con người, và vì tương […]