Thi công hệ thống xử lý nước thải nhà máy sữa Bò sữa Củ Chi

  • Chủ đầu tư: Nhà máy Sữa Củ Chi công suất 40 m3/ngày đêm
  • Dự án:
  • Địa điểm thực hiện: KCN Cơ khí Ôtô, Củ Chi