Hệ thống xử lý nước cấp cho nhà máy dược phẩm

Hệ thống xử lý nước cấp cho nhà máy dược phẩm được công ty Môi Trường Hoàng Minh tư vấn thiết kế theo công nghệ hiện đại nhất, đó là công nghệ RO, còn thiết bị được lựa chọn một cách khắt khe để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả kinh tế nhất. […]