Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu là một trong những nhiên liệu được sử dụng rất phổ biến. Phần lớn, xăng dầu được sử dụng với mục đích làm nhiên liệu cho việc vận hành các loại máy móc, phương tiện. Ngày nay, với nhu cầu ngày càng lớn về xăng dầu mà các cửa hàng kinh doanh xăng […]

Đo kiểm môi trường lao động

Đo kiểm môi trường lao động là gì? Đo kiểm môi trường lao động hay quan trắc môi trường lao động là việc thực hiện các phép đo, lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện, đánh giá các yếu tố có hại có vượt quá chỉ tiêu cho phép hay không. Việc làm này nhằm […]

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2012/BTNMT về lò đốt chất thải rắn y tế

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2012/BTNMT về lò đốt chất thải rắn y tế do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02:2012/BTNMT VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ National Technical Regulation on Solid Health Care Waste Incinerator Lời […]

THÔNG TƯ 19/2016/TT-BYT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, công tác sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc và chế độ báo cáo đối với cơ sở y tế các tuyến cơ sở, huyện, tỉnh. Nội dung của thông […]

NGHỊ ĐỊNH 80/2014/NĐ-CP VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ngày 06/08, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư nông thôn tập trung, theo đó:Từ ngày 01/01/2015, hộ thoát nước đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước theo Nghị định này thì sẽ không phải trả […]

NGHỊ ĐỊNH 155/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm […]

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Công ty Môi trường Hoàng Minh chuyên lập các hồ sơ an toàn lao động, hồ sơ vệ sinh an toàn lao động với giá cả hợp lý, nhanh chóng, thuận tiện cho các doanh nghiệp trên cả nước. Hãy liên hệ ngay Hotline:  0915 612 122 để được tư vấn miễn phí. Trong quá trình […]