Bãi tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Mông Dương sẽ đầy tải trong 11 ngày tới

Bãi tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Mông Dương (Quảng Ninh) sẽ đầy tải trong 11 ngày tới và nhà máy này sẽ đứng trước nguy cơ phải dừng sản xuất nếu không có hướng giải quyết. Bãi tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 chỉ đủ tải cho 11 ngày tới – […]