Thông tư 43/2015/TT-BTNMT hiện trạng môi trường bộ chỉ thị môi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 43/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015   THÔNG TƯ VỀ BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật […]

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Công ty Môi Trường Hoàng Minh chuyên tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các xưởng sản xuất trên cả nước với giá rẻ nhất và thời gian nhanh nhất. Các căn cứ pháp lý quy định về việc lập báo cáo giám sát môi trường – Nghị định số […]