Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường được công ty Môi trường Hoàng Minh lập hồ sơ với giá rẻ, thời gian hoàn thành nhanh, đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình chuyên nghiệp.

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Thực hiện theo quy định của pháp luật để được hoạt động doanh nghiệp. Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Khảo sát, thu thập số liệu thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;

Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải tại nguồn, khí thải xung quanh, chất thải rắn, tiếng ồn và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường cho dự án.

Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng sau trình nộp

Nhận Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường từ cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Hồ sơ giấy tờ cần thiết lập kế hoạch bảo vệ môi trường

a. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tưa. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư

b. Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

c. Chủ trương cho phép thực hiện dự án/giấy thỏa thuận địa điểm

d. Bản vẽ mặt bằng tổng thể phân khu chức năng nhà xưởng

e. Bản vẽ cấp thoát nước tổng thể

f. Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải (nếu có)

g. Cuốn báo cáo đầu tư/báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật/phương án sản xuất kinh doanh (nếu có)

Ngoài ra công ty chúng tôi còn tư vấn môi trường khác như: đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm,… và thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp.

Nếu quý khách có nhu cầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường vui lòng liên hệ hotline 0915612122 để được tư vấn miễn phí.

Dịch Vụ Khác