Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Công ty môi trường Hoàng Minh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn môi trường, với rất nhiều công ty lớn nhỏ trên toàn quốc, nhất là lập hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản giúp cho doanh nghiệp đã đi vào hoạt động có đầy đủ hồ sơ môi trường theo đúng quy định pháp luật và có những biện pháp bảo vệ môi trường giúp môi trường ngày càng xanh sạch đẹp.

Căn cứ pháp lý lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, ngày 28 tháng 05 năm 2015 quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Hồ sơ đề nghị đăng ký đề án đơn giản

1. Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định.

2. Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:

a) Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định.

b) Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký đề án đơn giản thuộc thẩm quyền xác nhận.

Đối tượng phải lập đề án đơn giản

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này.

Thẩm quyền, thời hạn xác nhận đăng ký đề án đơn giản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án đơn giản trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;

b) Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;

c) Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án đơn giản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký đề án đơn giản khi được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền bằng văn bản.

4. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ giấy tờ pháp lý lập hồ sơ đề án đơn giản

a. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư (công chứng)
b. Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
c. Hợp đồng thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại (nếu có)
d. Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)
e. Bản vẽ mặt bằng tổng thể phân khu chức năng nhà xưởng, bản vẽ cấp thoát nước
f. Hồ sơ hoàn công/hồ sơ thiết kế các hạng mục bảo vệ môi trường (bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải, khí thải) (nếu có)
g. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu có)
h. Chủ trương thỏa thuận địa điểm do UBND quận cấp (nếu có)
i. Giấy chứng nhận PCCC (nếu có)
j. Hóa đơn tiền điện 6 tháng gần nhất
k. Hóa đơn tiền nước 6 tháng gần nhất.

Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Khảo sát thực tế, thu thập số liệu môi trường, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải tại nguồn, khí thải xung quanh, chất thải rắn, tiếng ồn và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty.

– Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn dịch vụ tư vấn môi trường khác như: đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm,… và thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp.

Nếu quý khách có nhu cầu lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản vui lòng liên hệ hotline 0915612122 để được tư vấn miễn phí.

Dịch Vụ Khác